19 Haziran 2007 Salı

ART-IST 6 CIKTI!!!!!!


Güncel sanat dergisi art-ist’in 6. sayısı çıktı. 1999 yılından bu yana senede iki kez okuyucusuyla buluşma sürekliliğini gösteren art-ist bu sayısında son dönemlerde giderek gerinleşen toplumsal ilişkiler dahilinde sanatın aldığı işlevleri ya da alması gereken konumları sorgulamaya çalışıyor.

Hrant Dink’in aramızdan koparılmasından sonra güncel sanat ortamında yaşanan gelişmeler, sanatın kamusal alan ile olan ilişkisi, sokakta görünürlük kazanan anomim görsel kültür pratikleri derginin sayfalarında yer bulan konular arasında. Geçtiğimiz sayıları takiben sanat ve kapital ilişkisi üzerinde durmaya, avangard jestlerin sorunsallaştırılmasına devam ediliyor. İstanbul Modern’in direktörü David Elliott, Çıplak Ayaklar Kumpanyası’ndan Mihran Tomasyan ve geçtiğimiz ay Lâhavle başlıklı sergisi açılan Hale Tenger ile yapılan söyleşilerin yanı sıra dergide Emre Hüner, Nasan Tur ve Nevin Aladağ’ın çalışmaları üzerine yoğunlaşan sayfalara da yer veriliyor. Güncel sanat alanında eleştirel düşünceyi öne çıkarmayı amaçlayan art-ist’in bu sayısında Süreyyya Evren, Erden Kosova, Defne Ayas, Zerrin İren Boynudelik, Işıl Eğrikavuk, Ezgi Bakçay, Aylin Kuryel, Zeyno Pekünlü, Shaheen Merali, Burak Delier, Kâmil Şenol, Vasıf Kortun Azra Tüzünoğlu, Osman Erden, Ayşegül Sönmez, Mika Hannula ve Sezgin Boynik imzalı yazılar yer alıyor. Ayrıca derginin sayfaları arasında Mental Klinik’in hazırladığı kitapçık ilâvesini bulmak mümkün.

art-ist, bu yıl, dünyanın en saygın sergilerinin başında gelen Documenta 12’ye davet edildi! Dünyadan, aralarında Türkiye’den art-ist ve Siyahi dergilerinin de yer aldığı, farklı perspektifler ve formatlarla kültür ve sanata odaklanan 90 dergi, Documenta 12 boyunca açık kalacak bir sergide yer alacak. Ayrıca, 1 yıl önce, Documenta’nın davetiyle, serginin leitmotifleri “Modernite, Hayat ve Eğitim”i tartışmak üzere, biraraya gelen editör-yazar-yayımcıların üretimleri, Documenta12 Magazine’de basıldı!

Eski art-ist sayıları Pentimento’da!

Yeni art-ist 6 tüm kitapçılarda!

4 Mayıs 2007 Cuma

YENİ SAYI 15 MAYIS'TA ÇIKIYOR!

art-ist'in "Kamusal Sanat" meselesini konu alan yeni sayısı hazırlandı. 15 Mayıs'ta tüm büyük kitapçılarda bulunabilecek.

ART-İST 5


Kültür Endüstrisi kavramını temel alan 5. sayının bulteni...

Yedi yıl önce yayın hayatına başlayan ve yılda 2 kez yayımlanan art-ist güncel sanat dergisi’nin son sayısı, yerel ortamda, yeni dinamiklerle birlikte yeniden şekillenmeye başlayan “kültür endüstrisi” kavramı üzerine yoğunlaşıyor.
İlk sayısından bugüne, Türkiye güncel sanat ortamının nabzını tutmaya çalışmış olan art-ist dergisi, kültürü şekillendiren iktidar kurumlarını sorgularken, sanat ve sermaye arasındaki ilişkiyi tarif etmeye çalışıyor. Hiçbir bir kuruma bağlı olmaksızın altı ayda bir, genç yazar ve sanatçıların katkıları ile devamlılığını sağlayan derginin, şimdiye bakan bu sayısı, temelde iki konuya eğildi: sanat ve sermaye arasındaki ilişki ile yerel ortam içinde henüz yerini netleştirmeyen inisiyatifler.
Erden Kosova’nın genel yayın yönetmenliğinde, Azra Tüzünoğlu’nun yayına hazırladığı sayının grafik tasarımını Murat Tosyalı yaptı. Süreyyya Evren ve Erden Kosova, Foucault’nun Euripides’den ödünç aldığı “parrhesia” kavramı üzerinden sanatta siyasal olanı sorguladıkları konuşan/metinleriyle önemli açılımlar sağlarken, Burak Delier, “Hakikati söyleme” meselesini hem kendi metni hem de hazırladığı şemalarla gerçeklemeye çabalıyor. Ezgi Bakçay’ın büyük kurumların sosyal sorumluluk projesi olarak ele almaya başladıkları “(S)anat”a ilişkin kaygı/eleştirilerini içeren yazısı, Zeyno Pekünlü ve Adnan Yıldız’ın yazılarıyla paslaşıyor. Güncel Sanatta etik meselesini konu eden Mahmut Koyuncu’nun yazısını ise Kamil Şenol’un sanatta sınıf mücadelesi üzerine tartışması takip ediyor.
Sayının ikinci alt başlığı, inisiyatifler konusu.. Ayça İnce’nin inisiyatifleri anlamaya giriş niteliğindeki yazısını, son dönemde İstanbul’da ardı ardına açılmaya başlanan, BAS, Pist, Altı Aylık, Apartman Projesi, Yama, Exociti gibi inisiyatiflerin manifestoları takip ediyor. Giderek sterilleştirilen, kapitalist ilişkiler içinde tanımlanmaya müsait hale gelen sanat dünyası içinde, bir yanda ardı ardına açılan müzeler ve siyasallığa uzak duran sergileri, diğer yanda, giderek ticarileşen ve iş dünyası kurallarıyla hareket etmeyi yeğleyen bir avuç galeri ve BU galerilerle çalışma arayışında bu zemine uygun üretim yapan sanatçılar, bunları pohpohlayan, milyon dolarlık reklâm ve PR bütçeleriyle bu isimleri öne çıkaran, şehrin tüm mekânlarında aşırı bir görünürlük kuran billboardlar, reklâm panoları, afişler, sloganlar... şehrin yeni sanatsal yüzü olmaya aday. Kamusal anlamda mevcut olmayan bir ilginin, basın ve reklâm yoluyla satın alınmaya çalışıldığı ve sanal gündemlerin yaratılıp, verimsiz tartışmalara saplanıldığı gereksiz yaygaraların koparıldığı ve bunun “(S)anat” olarak kamuoyuna sunulduğu bir döneme tanık olmaktayız.
Bu ortam içinde “art-ist, farklı fikir güzergâhları arasındaki mesafeleri daraltmaya/değiştirmeye, başka türlü göstermeye çalışmadı. Doğruyu doğrudan söylemeyi dert etti. Bu sayıdaki temel savlarımızın bu güzergâhlar arasındaki dolambaçlı yolu kat ederken,yolda gördüklerimiz/aklımıza takılanlar/rahatsız edenler/soru işareti oluşturanların açımlanması olarak kendi zaman/mekânı içinde okunması beklenir.

ART-İST 9B SAYISI


Dergi cikarken yazdigimiz bulteni...
Altı yıl önce yayın hayatına başlayan art-ist güncel sanat dergisi, yepyeni formatıyla okuyucusunun karşısına çıkıyor. art-ist, bu sayısında, yazınsallığı ve eleştiriyi öne çıkarırken, alçakgönüllü sunumuyla, geçtiğimiz sonbaharda gerçekleştirilen 9. İstanbul Bienali süresince yüzeye çıkan tartışmaların izini sürmeye girişiyor.

Bienal’in ana sergisi ve Misafirperverlik Alanında yer alan Hafriyat ve Serbest Vuruş sergileri üzerine yoğunlaşan yazılar, sergileri kimi zaman bir yürüyüş güzergâhı olarak ele alırken, kimi zaman bienal kavramını sorgulama fırsatı olarak değerlendiriyor ve kimi zaman da tekil yapıtlar üzerine yoğun okumalara gidiyor.

art-ist güncel sanat dergisi, 9. İstanbul Bienalini konu alan sayısıyla, bir süredir ihmal ettiği yerel sanat üretimiyle etkileşim içine girmeye çabalıyor. Zaman ve kaynak talep eden çift dil üzerinden yayın yapma geleneğine bir süreliğine ara verip, kentsel, yerel ve bölgesel tartışmalara seri bir biçimde müdahil olabilme amacıyla tek dil kullanımına ve derginin başlangıç yıllarındaki yayın anlayışına geri dönüyor. Azra Tüzünoğlu’nun yayına hazırladığı sayıya, önceki sayıları hazırlayan Süreyyya Evren ve Erden Kosova, bienal modelinin imkan/sıkıntı ve olasılıkları üzerine derinlemesine tartıştıkları yazılarıyla, sadece katkıda bulunmuyor, tüm bu meseleler üzerine tartışma ve düşünmeye kışkırtıyorlar. Melih Başaran ve Meral Özbek’in, bienal izlenimlerini aktardıkları metinleri, Sibel Yardımcı’nın “Küreselleşen İstanbul’da Bienal” kitabına bir ek olarak tasarladığı yazısıyla destekleniyor, 9b hakkında genel bilgiler edinmemizi sağlıyor. Burak Delier, kinky imam, Mahmut Koyuncu ve Selçuk Seçkin ise gerçekle kurgu arasında gidip gelen metinleriyle, birçok bienal sanatçısıyla ortaklaşan bir üretim biçimi sergiliyorlar. art-ist 4'te, Ferhat Özgür “free kick: seni kıskandığım için üzgünüm!..”, Burcu Pelvanoğlu “ 9.İstanbul Bienali ve bir soru: bundan sonra ne olacak?”Ayşegül Sönmez “Kenar Metropol Çocukları” yazılarıyla, eleştirel çerçevenin oluşmasına katkıda bulunuyorlar.